Ninove

Personen met een handicap

Als houder van een parkeerkaart voor personen met een handicap kan je je voertuig gratis en onbeperkt parkeren op alle parkeerplaatsen in Ninove op voorwaarde dat je parkeerkaart duidelijk zichtbaar achter je voorruit ligt.

Om onterechte retributies te vermijden, is het belangrijk dat je de nummerplaat van je voertuig (max. 2) registreert via het e-loket. Zo weet ook de scanwagen dat je voertuig op deze plaats gratis en onbeperkt geparkeerd mag staan.

Bij onrechtmatig gebruik of kopieën wordt na vaststelling de politie verwittigd.

Registratie van je parkeerkaart voor personen met een handicap

  • Je kan maximaal twee nummerplaten registreren, waarvan één op eenvoudig en één op gemotiveerd verzoek. Dit betekent dat bij de aanvraag van een 2de nummerplaat je zal moeten toelichten waarom je deze wenst te laten registreren.
  • Je ontvangt geen fysieke vergunning. De controle gebeurt op basis van de nummerplaat.
Hoe registreren?

Je kan je parkeerkaart voor personen met een handicap registreren via het e-loket of in de parkeershop.

Wat heb je nodig?

  • Je parkeerkaart voor personen met een handicap
  • De nummerplaat/nummerplaten die je wenst te laten registreren
Geldigheid

De geldigheidsdatum van de parkeerkaart voor personen met een handicap wordt opgenomen in onze databank. Zodra de kaart verlopen is, verloopt dit ook in onze databank. Vergeet dan niet je nieuwe kaart aan te vragen bij de FOD Sociale Zekerheid en deze opnieuw te registreren via het e-loket.

Indien je parkeerkaart onbepaald geldig is, vul je een einddatum naar keuze in (vb. 31/12/2099).

Opgelet!
  • Ondanks je registratie ben je nog steeds verplicht om je speciale parkeerkaart voor personen met een handicap zichtbaar vooraan in je voertuig te leggen, zowel op een voorbehouden als op een niet-voorbehouden parkeerplaatsen in Ninove.
  • Registratie van je parkeerkaart voor personen met een handicap is niet verplicht, maar helpt om onterechte retributies te vermijden.
  • Een parkeerkaart voor personen met een handicap is niet geldig op parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen, deelwagens en op Shop & Go-plaatsen.

Hoe een parkeerkaart voor personen met handicap aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een handicap worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

>> klik hier voor meer informatie