Een scanwagen voor Ninove

30 juni 2023
Ninove
Scancar 3

Sinds 2003 staat Optimal Parking Control (OPC) in voor het parkeerbeheer op de openbare weg in Ninove. En daarmee behoort de historische stad tot één van onze eerste concessies. Ondertussen is er veel veranderd op mobiliteitsvlak en vraagt het parkeerbeleid om een andere aanpak. Na overleg en grondige analyse kozen we samen met het stadsbestuur voor de handhaving met de scanwagen.

Digitalisatie van het parkeerbeleid

De grootste verandering voor de Ninovieter is de digitalisatie die onlosmakelijk verbonden is met de controle door de scanwagen. Hiervoor plaatst OPC 64 nieuwe parkeerautomaten die de automobilist ertoe verplichten bij opstart van zijn parkeersessie de nummerplaat van zijn voertuig in te geven. Daarnaast worden ook alle papieren parkeervergunningen en abonnementen vervangen voor digitale exemplaren. Al deze gegevens worden verzameld in onze database die door een directe koppeling met de scanwagen of de handcomputer van de parkeerwachter meteen kan vertellen of het voertuig op die bepaalde plaats geparkeerd mag staan.

De scanwagen

De scanwagen rijdt van maandag tot en met zaterdag (uitgezonderd wettelijke feestdagen en 11 juli) tussen 8u30 en 18u30 door de straten van Ninove. Elektrisch aangedreven en uitgerust met 8 camera’s (4 omgevings- en 4 ANPR-camera’s) controleert hij ieder voertuig dat er geparkeerd staat.

Naast de registratie van de nummerplaat, die meteen gecontroleerd wordt met de gegevens in onze database, worden er telkens een 5-tal foto’s gemaakt van het geparkeerde voertuig en zijn onmiddellijke omgeving. Deze beelden laten toe dat dat onze medewerkers in de backoffice elke mogelijke retributie kunnen dubbelchecken alvorens per post een betaaluitnodiging te versturen.

Registratie van parkeerkaarten voor personen met een handicap

Een houder van een parkeerkaart voor personen met een handicap kan in Ninove op alle parkeerplaatsen gratis en onbeperkt parkeren. Voor 1 juli was het voldoende om een parkeerkaart voor personen met een handicap duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het voertuig te leggen. Met de invoering van scancontrole is het belangrijk dat we ook deze data zo goed mogelijk trachten te digitaliseren. Daarom vragen steeds aan houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap hun nummerplaat (max. 2) te registreren via het e-loket. Zo vermijden we onterechte retributies en creëren we een win-win voor iedereen.

Voor wie graag wat hulp krijgt, staan onze medewerkers in de parkeershop (Kerkplein 32, 9400 Ninove) nog steeds klaar.

Ongekend is onbemind

Wanneer in een stad of gemeente scancontrole wordt opgestart, botsen we vaak op heel wat weerstand. Echter is het nooit onze bedoeling een heksenjacht te organiseren, zoals het nogal eens in de volksmond genoemd wordt. Een efficiënt een consistent controlebeleid zorgt ervoor dat automobilisten hun parkeergedrag aanpassen en langparkeerders migreren naar de rand of naar parkeergarages. Zo komt er meer plaats vrij voor de inwoners of voor bezoekers die een snelle boodschap willen doen in de stad. En dat maakt het net aangenamer voor iedereen die er woont, werkt of wil genieten.

>> Meer info over parkeren in Ninove: www.parkeren.be/ninove