Knokke-Heist

Parkeervergunning voor bewoners, tweedeverblijvers en toeristische logies

Parkeervergunningen WONEN en WONEN+ worden uitgereikt per kalenderjaar en zijn geldig van 1 januari tot en met 31 januari van het volgend jaar. De uitreiking van de nieuwe kaarten start steeds op 1 december.

Opgelet!

Eigenaars van panden waarvan de akte van aankoop verleden is na 01/01/2024 dienen hiervan aangifte te doen via tweedeverblijven@knokke-heist.be met volgende gegevens:

 • naam en adres van de nieuwe eigenaar
 • adres aangekochte pand
 • datum van de akte
 • naam van de vorige eigenaar

Een digitale aanvraag is niet mogelijk, aangezien de gegevens nodig voor de aanvraag vermeld zijn op het aanslagbiljet belasting tweedeverblijven. Eigenaars met een akte na 01/01/2024 werden niet belast voor het aanslagjaar 2024 en zullen pas belast worden in 2025.

>> Maak hier een afspraak in de parkeershop van OPC

Tarieven & geldigheid

WONENWONEN+ **
Geldigheid In de blauwe * en groene zone + op schooldagen in de oranje zone In de blauwe *, groene zones en oranje zone
Tarief 1ste vergunning € 40,00 € 220,00
Tarief 2de vergunnig € 40,00 € 220,00
Tarief 3de vergunning € 80,00 € 260,00
Tarief 4de vergunning € 120,00 € 300,00

* Blauwe zone: uitgezonderd parkings van sportcentra, cultuurcentrum en kerken én blauwe zones van max. 30 min of 1 uur.

** WONEN+ is enkel verkrijgbaar indien je in de rode of oranje zone woont.

Voor wie?
Vereiste documenten
Hoe aanvragen?
Hoe gebruiken?

Wie kan er een parkeervergunning WONEN of WONEN+ voor Knokke-Heist aanvragen?

 • Al wie gedomicilieerd is in de gemeente Knokke-Heist
 • Tweedeverblijvers die gemeentebelasting betalen
 • Huurders op jaarbasis
 • Exploitanten of eigenaars van toeristische logies

Voor de aanvraag van een nieuwe parkeervergunning WONEN of WONEN+ heb je onderstaande documenten nodig:

 • Een uitlezing van je identiteitskaart
 • Het kentekenbewijs van je voertuig - deel I
 • Indien je over een lease- of bedrijfswagen beschikt: het document 'Permanente beschikking wagen'
 • Indien je tweedeverblijver of exploitant/eigenaar van toeristische logies bent: het meest recente aanslagbiljet gemeentebelasting Knokke-Heist
 • Indien je huurt op jaarbasis en niet gedomicilieerd bent in Knokke-Heist: het huurcontract van je tweede woonst.

Voor de verlenging van je parkeervergunning WONEN of WONEN+ heb je onderstaande documenten nodig:

 • Een uitlezing van je identiteitskaart
 • Indien je tweedeverblijver of exploitant/eigenaar van toeristische logies bent: het meest recente aanslagbiljet gemeentebelasting Knokke-Heist
 • Indien je huurt op jaarbasis en niet gedomicilieerd bent in Knokke-Heist: het huurcontract van je tweede woonst.

Je nieuwe parkeervergunning aanvragen of je oude parkeervergunning verlengen, kan je makkelijk en snel via ons e-loket.

Indien je alsnog je parkeervergunning wenst te verlengen of aan te vragen in onze parkeershop kan dat enkel op afspraak. Toch dringen wij er samen met het gemeentebestuur van Knokke-Heist op aan je parkeerkaart zoveel mogelijk online aan te vragen.

>> Maak hier een afspraak.

In Knokke-Heist worden er enkel nog digitale parkeervergunningen uitgegeven. Je ontvangt dus geen fysieke kaart.

De aangekochte parkeervergunning wordt na betaling geactiveerd in onze databank. De controle op het parkeren gebeurt door de parkeerwachter of met onze scanwagen door middel van controle in onze databank.

Je beschikt reeds over een vergunning, maar je nummerplaat wijzigt?

Laat je vergunning dan zo snel mogelijk aanpassen! Je bezorgt hiervoor, bij voorkeur via mail, de referentie en huidige nummerplaat, samen met het nieuwe kentekenbewijs van je wagen en het bewijs van permanente beschikking (indien van toepassing) aan de medewerkers van onze parkeershop.

LET OP: Zolang je geen bevestiging kreeg van de aanpassing van je vergunning, moet je je in regel stellen en betalen in de betalende zone of de blauwe parkeerschijf voorleggen in de blauwe zone.

Je kan een tijdelijke vergunning aanvragen als je met een vervangvoertuig rijdt. Vraag een attest in je garage dat verklaart dat je met een vervangvoertuig rijdt en vraag hiermee je tijdelijke vergunning aan (bij voorkeur) via het online aanvraagformulier of in onze parkeershop.

Hiervoor wordt een administratieve kost van € 10,00 aangerekend. Je ontvangt hiervan een betaaluitnodiging.