Blankenberge

Personen met een handicap

Je bent houder van een parkeerkaart voor personen met een handicap:
  • Je kan gratis en onbeperkt parkeren op alle reguliere parkeerplaatsen of op één van de gemarkeerde parkeerplaatsen voor personen met een handicap in de betalende en blauwe zone op voorwaarde dat je parkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit ligt.
  • In de zone voor kortparkeren (paarse zone) parkeer je gratis, maar geldt de maximale parkeertijd van 1 uur, tenzij je je voertuig parkeert op één van de parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
  • Bij onrechtmatig gebruik of kopieën wordt na vaststelling steeds de politie verwittigd.

Hoe een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een handicap worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

>> klik hier voor meer informatie