Leuven

Parkeerkaarten

Wie woont, aan autodelen doet of een zorgfunctie uitoefent in Leuven, kan onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een parkeerkaart. Deze kan je makkelijk aanvragen via de stadsdiensten.