Halle

Gratis parkeren in de betalende zone

15 minuten gratis parkeren

Je kan 1 keer per dag en per nummerplaat genieten van 15 minuten gratis parkeertijd. En dat is handig als je snel een boodschap wil doen. Wens je langer dan 15 minuten te parkeren, dan betaal je het normale tarief.

Gratis parkeren op zaterdag

De stad Halle voorziet op onderstaande zaterdagen 'gratis parkeren'

0p volgende data moet je in de betalende zone voor je parkeersessie niet betalen: 12 februari, 12 maart, 23 april, 7 mei, 11 juni, 25 juni, 1 oktober, 29 oktober, 5 november, 19 november, 26 november, 3 december, 10 december en 17 december 2022

Let op! In de blauwe zone en op plaatsen waar een maximale parkeerduur wordt opgelegd, blijft het gebruik van je parkeerschijf of je bewonerskaart verplicht.

Nog meer gratis parkeren op zaterdag?

Op de groen gearceerde parkings op het parkeerplan kan je elke zaterdag gratis parkeren.
>> Klik hier voor het parkeerplan.