Halle

Gratis parkeren in de betalende zone

15 minuten gratis parkeren

Je kan 1 keer per dag en per nummerplaat genieten van 15 minuten gratis parkeertijd. En dat is handig als je snel een boodschap wil doen. Wens je langer dan 15 minuten te parkeren, dan betaal je het normale tarief.

Gratis parkeren op zaterdag

Tijdens de koopweekends kan je op onderstaande zaterdagen 'gratis parkeren' in de betalende zone van de stad Halle;

6 januari 202429 juni 202430 november 2024
2 maart 20246 juli 20247 december 2024
16 maart 202431 augustus 202414 december 2024
20 april 20245 oktober 202421 december 2024
25 mei 202423 november 202428 december 2024


Let op! In de blauwe zone en op plaatsen waar een maximale parkeerduur wordt opgelegd, blijft het gebruik van je parkeerschijf of je bewonerskaart verplicht.

Nog meer gratis parkeren op zaterdag?

Op de groen gearceerde parkings op het parkeerplan kan je elke zaterdag gratis parkeren.
>> Klik hier voor het parkeerplan.