Blankenberge

Wonen

Wie woont, een tweede verblijf heeft of huurt op jaarbasis in een blauwe zone in Blankenberge kan een parkeerkaart/bewonerskaart aanvragen.

 • Een houder van een parkeerkaart voor bewoners kan zonder beperkingen in de blauwe zone parkeren. Je hoeft dan geen parkeerschijf te leggen.
 • Een parkeerkaart voor bewoners is niet geldig in de betalende zone of in de zone voor kortparkeren.
 • Een parkeerkaart voor bewoners is 1 jaar geldig vanaf de datum van uitreiking.
 • Per adres kan je maximaal 6 parkeerkaarten aanvragen, met uitzondering van tweedeverblijvers en huurders op jaarbasis (aanvraag beperkt tot 1 parkeerkaart per woongelegenheid).

Tarieven & geldigheid

TypeTariefGeldigheid
1ste parkeerkaart gratis Blauwe zone
2de parkeerkaart € 75,00 Blauwe zone
3de - 6de parkeerkaart € 125,00 Blauwe zone
Voor wie?
Vereiste documenten
Hoe aanvragen?
Hoe gebruiken?

Wie kan er een parkeerkaart voor bewoners aanvragen?

 • Al wie gedomicilieerd is in Blankenberge
 • *Tweedeverblijvers die stadsbelastingen betalen (aanvraag beperkt tot 1 parkeerkaart per woongelegenheid)
 • *Huurders op jaarbasis (aanvraag beperkt tot 1 parkeerkaart per woongelegenheid)


Tweedeverblijvers en huurders op jaarbasis kunnen per woongelegenheid aanvullend nog 1 parkeerabonnement voor de betalende zone aankopen.

Voor de aanvraag van je parkeerkaart heb je onderstaande documenten nodig:

 • Een uitlezing van je identiteitskaart
 • Het kentekenbewijs van je voertuig - deel I
 • Indien je over een lease- of bedrijfswagen beschikt: het document permanente beschikking wagen
 • Indien je tweedeverblijver bent: het meest recente aanslagbiljet en het betalingsbewijs van de stadsbelasting op tweedeverblijven.
 • Indien je huurt op jaarbasis en niet gedomicilieerd bent in Blankenberge: het huurcontract van je tweede woonst.

Online via het e-loket:

 • Maak een scan van de benodigde documenten en voeg ze toe op het e-loket
 • Je aanvraag wordt gevalideerd door onze medewerkers
 • Na validatie ontvang je een betaaluitnodiging per mail
 • Na betaling ontvang je een bevestiging van activatie van je parkeerkaart

In de parkeershop:

 • Breng de benodigde documenten mee naar de parkeershop
 • Je aanvraag wordt ter plaatse gevalideerd
 • Je betaalt, waarna je vergunning geactiveerd wordt in onze databank

In Blankenberge worden er enkel nog digitale parkeerkaarten uitgegeven. Je ontvangt dus geen fysieke kaart.

De aangekochte parkeerkaart wordt na betaling geactiveerd in onze databank. De controle op het parkeren gebeurt door de parkeerwachter of met onze scanwagen door middel van controle in onze databank.