Blauwe zone: uitbreiding voor Bremwijk en invoering bezoekerskaart

12 janvier 2022
Blankenberge
Blankenberge

De straat Bremwijk die aanleunt tegen de stadsgrens met Wenduine, kent nogal wat parkeeroverlast. Mogelijk komt daar binnenkort verandering in. Het lokaal bestuur heeft plannen om in deze straat een blauwe zone te realiseren én om een bezoekerskaart in te voeren in de blauwe zones in de stad.

Uitbreiding blauwe zone Bremwijk
Schepen van Mobiliteit Patrick De Klerck: “Het lokaal bestuur kreeg diverse opmerkingen over de parkeerdruk in de Bremwijk. Ook in de verkeerscommissie werd deze problematiek eerder besproken. Omdat in de omgeving van de Bremwijk betalend parkeren geldt, zoeken nogal wat toeristen een parkeerplaats in deze straat. Dit zorgt vaak voor overlast. Daarom suggereert het lokaal bestuur aan de gemeenteraad om er een blauwe zone te realiseren. Ook het parkeren van kampeerwagens wordt ontmoedigd..”

Parkeren voor persoonlijke bezoekers in de blauwe zone
Het lokaal bestuur zoekt ook een oplossing voor personen die een bezoek brengen aan inwoners/tweedeverblijvers waar een blauwe zone geldt. Om hun bezoek te vergemakkelijken, wordt een parkeerkaart voor bezoekers ingevoerd, zodat ze nabij de woning van de gastheer/gastvrouw de volledige dag kunnen parkeren.

Schepen van Mobiliteit Patrick De Klerck: ”In de verkeerscommissie werd nagegaan of er voor bezoekers in de blauwe zone een bezoekersparkeerkaart kan ingevoerd worden. Dit advies werd toen zonder opmerkingen aanvaard door het college van burgemeester en schepenen. Een eerste bezoekersparkeerkaart (1 beurt = 1 dag) zal je binnenkort gratis kunnen verkrijgen bij Parkingshop OPC (P. Devauxstraat 1) of online via www.parkeren.be. Volgende kaarten zijn te betalen: een tienbeurtenkaart kost 50 euro. De bezoekersparkeerkaart zal digitaal ter beschikking gesteld worden”.