Tielt

Personen met een handicap

Je bent houder van een parkeerkaart voor personen met een handicap:

Als houder van een parkeerkaart voor personen met een handicap en op voorwaarde dat je parkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit van je voertuig ligt, kan je

  • gratis en onbeperkt parkeren op de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap in de betalende en de blauwe zones.
  • gratis en onbeperkt parkeren op de niet-voorbehouden parkeerplaatsen in de blauwe zone.
  • in combinatie met je parkeerschijf gratis parkeren op niet-voorbehouden parkeerplaatsen in de betalende zone. Opgelet: Hier geldt een maximale parkeertijd van 2 uur.

Hoe een parkeerkaart voor personen met handicap aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een handicap worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

>> klik hier voor meer informatie