Roeselare

Personen met een handicap

Je bent houder van een parkeerkaart voor personen met een handicap:

  • Je kan gratis en onbeperkt parkeren op alle reguliere parkeerplaatsen of op één van de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap in de blauwe of betalende zone op voorwaarde dat je parkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit van je voertuig ligt.
  • Op Shop & Go plaatsen is er geen vrijstelling en geldt de maximale parkeertijd van 30 minuten.
  • In onze parkings kan je gebruik maken van ruime parkeerplaatsen. Hier neem je een ticket en betaal je volgens het geldende parkeertarief.
  • Bij onrechtmatig gebruik of kopieën wordt na vaststelling de politie verwittigd.

Hoe een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een handicap worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

>> klik hier voor meer informatie