Roeselare

Blauwe zone

 • Geldigheid: van maandag tot en met zaterdag (9u - 18u), uitgezonderd zon- en feestdagen en 11 juli
 • Maximale parkeerduur: 2 uur, tenzij anders aangegeven op de borden
 • Wie over een geldige parkeervergunning, abonnement of parkeerkaart voor gehandicapten beschikt, hoeft geen parkeerschijf voor te leggen (uitgezonderd zorgverleners).

Parkeerschijf niet gelegd of de maximale parkeertijd overschreden?

 • Plaats je geen parkeerschijf, een ongeldige parkeerschijf of plaats je je parkeerschijf niet op een correcte manier, dan kies je automatisch voor een retributietarief van € 30,00 per dag.
 • De parkeerwachter schuift je retributiebon onder de ruitenwisser van je voertuig.
 • Je betaalt deze retributie binnen de 8 dagen.

(Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van je retributie wordt een brief gestuurd waarvoor € 1,50 wordt aangerekend. Voor een latere herinneringsbrief per gewone post, wordt een bijkomende kost van € 3,00 aangerekend. Voor de laatste herinneringsbrief per aangetekende zending wordt € 7,00 aangerekend)

 • Parkeren met je parkeerschijf doe je in de blauwe zone die je herkent aan het verkeersbord E9a blauwe zone (met afbeelding parkeerschijf).
 • De blauwe zone kan per straat worden aangeduid of met een zonebord bij het begin van de zone. Dit zonebord zorgt ervoor dat de verkeersborden niet langs elke straat herhaald moeten worden.
 • Je parkeerschijf dient het uur van aankomst aan te geven. Je stelt de pijl in op het eerstvolgende streepje volgend op het tijdstip van aankomst.
 • Leg je parkeerschijf goed zichtbaar achter de voorruit van je voertuig.
 • Het voertuig dient de parkeerplaats uiterlijk verlaten te hebben bij het verstrijken van de toegestane parkeerperiode. Standaard is dat 2 uur, tenzij de borden anders aangeven.