Damme

Personen met een handicap

Je bent houder van een parkeerkaart voor personen met een handicap:

  • Je kan je voertuig parkeren op een aantal voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap in de betalende zone. Er is geen beperking van de parkeerduur, ook niet op de niet-voorbehouden plaatsen, op voorwaarde dat je parkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit van je voertuig ligt.
  • Bij onrechtmatig gebruik of kopieën wordt na vaststelling de politie verwittigd.
  • In Damme zijn personen met een handicap niet vrijgesteld om parkeergelden te betalen. Dit staat aangeduid op de parkeerautomaat.

Hoe een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een handicap worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

>> klik hier voor meer informatie