Damme

Personen met een handicap

Je bent houder van een parkeerkaart voor personen met een handicap:

  • In Damme zijn personen met een handicap niet vrijgesteld van het betalen van parkeergelden. Dit staat aangeduid op de parkeerautomaat.
  • In de betalende zone, zowel op de voorbehouden als de niet-voorbehouden parkeerplaatsen, geldt er geen beperking van de parkeerduur op voorwaarde dat je parkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit van je voertuig ligt.
  • Bij onrechtmatig gebruik of kopieën wordt na vaststelling de politie verwittigd.

Hoe een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een handicap worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

>> klik hier voor meer informatie