Aalst

Personen met een handicap

Je bent houder van een parkeerkaart voor personen met een beperking:
  • Je kan gratis en onbeperkt parkeren op alle voorbehouden en niet-voorbehouden plaatsen voor personen met een handicap op voorwaarde dat je parkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit van je voertuig ligt.
  • Op Shop & Go plaatsen is er geen vrijstelling en geldt de maximale parkeertijd van 30 minuten.
  • Ook op parkeerplaatsen exclusief voorbehouden voor bewoners is de parkeerkaart voor personen met een handicap niet geldig. Kijk daarom goed naar de signalisatie.

Hoe een parkeerkaart voor personen met handicap aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een handicap worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

>> klik hier voor meer informatie