Meise

Personen met een beperking

Je bent houder van een parkeerkaart voor personen met een beperking:

  • Je kan gratis en onbeperkt parkeren op alle reguliere parkeerplaatsen of op één van de gemarkeerde parkeerplaatsen voor personen met een beperking in de blauwe of betalende zone op voorwaarde dat je parkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit van je voertuig ligt.
  • Bij onrechtmatig gebruik of kopieën wordt na vaststelling de politie verwittigd.

Hoe een parkeerkaart voor personen met een beperking aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een beperking worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

>> klik hier voor meer informatie