Halle

Parkeer & Zorg-kaart

Wie actief zorgverlener is in de stad Halle en beschikt over een RIZIV-nummer, een Vesta-nummer of kan aantonen aangesloten te zijn bij een erkende thuiszorgdienst, kan een Parkeer & Zorg-kaart aanvragen.

 • Een houder van een Parkeer & Zorg-kaart kan gratis parkeren op een Parkeer & Zorg-plaats (ook in de betalende zone).
 • Je gebruikt je Parkeer & Zorg-kaart altijd in combinatie met je parkeerschijf met een maximale parkeerduur van 120 minuten (geldig van maandag tot en met zaterdag tussen 9u en 18u).
 • Een Parkeer & Zorg-kaart is gekoppeld aan de nummerplaat van je voertuig. Zo weet de parkeerwachter of het voertuig in die zone geparkeerd mag staan.
 • De Parkeer & Zorg-kaart mag enkel gebruikt worden in het kader van medische en zorgverstrekkende hulp van personen aan huis.

>> meer info

Tarief

Een Parkeer & Zorg-kaart is volledig gratis verkrijgbaar.

Voor wie?
Vereiste documenten
Hoe aanvragen?
Hoe gebruiken?
 • Een zorgverlener of organisatie officieel erkend door het RIZIV, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of de Vlaamse Gemeenschap.
 • Een zorgverleners met een Vesta-nummer
 • Een zorgverlener aangesloten is bij een erkende thuiszorgdienst
 • Een medisch pedicure ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
 • Een uitlezing van je identiteitskaart
 • Het kentekenbewijs van je voertuig - deel I
 • Je RIZIV-nummer, Vesta-nummer, het bewijs dat je lid bent van een zorgverlenende organisatie of als medisch pedicure ingeschreven bent bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen

Je Parkeer & Zorg-kaart aanvragen, kan je aanvragen via de website van de stad Halle.

 • Je ontvangt geen papieren kaart, het Parkeer & Zorg-kaart is volledig digitaal. Je hoeft dus niets achter de voorruit te leggen.
 • Als zorgverlener plaats je de Parkeer & Zorg-kaart zichtbaar achter de voorruit van je wagen. Zo kan je zorgeloos en kosteloos op de aangeboden plaats parkeren terwijl je je patiënt bezoekt.
 • Je parkeert kosteloos op een Parkeer & Zorg-plaats, ook in een betalende zone. Je doet dit enkel tijdens de zorgverlening en gedurende maximaal 90 minuten. Geldig van maandag tot en met zaterdag tussen 9u en 18u.
 • Geef je parkeertijd altijd aan met een parkeerschijf. Je bent bereikbaar op het mobiel nummer vermeld op je Parkeer & Zorg-kaart.