Asse | Digitale informatieborden voor een betere parkeergeleiding

26 mei 2021
Asse
20210526 Foto Asse Digitale informatieborden voor een betere parkeergeleiding

Op 1 maart ging een nieuw parkeerplan in voege met als doel een vlottere mobiliteit, een betere geleiding, minder parkeerdruk en een gerichte digitalisering om zoekverkeer te verminderen.

Een parkeerplaats zoeken en vinden is vaak niet voor iedereen evident en leidt soms tot foutief parkeren of parkeren in woonwijken. Daarom wordt ook de parkeergeleiding vernieuwd en anders aangepakt. De digitale geleiding bestaat uit twee luiken: de geleiding via schermen op de openbare weg en de geleiding via toepassingen (applicaties) op de gps of smartphone.

Digitale informatieborden
Er worden LED-informatieborden geïnstalleerd op volgende locaties:

  • Gemeenteplein (t.h.v. ING, richting Nieuwstraat)
  • Brusselsesteenweg (net voorbij Vaal, richting Asse)
  • Huinegem (net voor brugje, richting Asse)
  • Nieuwstraat (t.h.v. pleintje Muurveld, richting Asse)
  • Kalkoven (net voor Gildehof, richting Asse)

Deze digitale borden geven de actuele bezetting op de parkings weer. Iedere parking is uitgerust met een camerasysteem dat continu detecteert hoeveel parkeerplaatsen er vrij zijn. Deze informatie wordt doorgestuurd naar de digitale informatieborden, zodat de automobilist weet wat de actuele stand van zaken is t.h.v. de parkeerterreinen. Dit zorgt ervoor dat automobilisten zich efficiënter kunnen parkeren en het zoekverkeer vermindert wat zorgt voor minder verkeer in de omliggende straten, meer verkeersveiligheid en een betere leefkwaliteit in de woonstraten als gevolg.

Een tweede voordeel van deze digitale informatieborden is dat bij calamiteiten of wegenwerken het bestuur in realtime kan informeren. We geven de weggebruiker de juiste omleidingsroute waardoor we zoekverkeer en overlast op kleinere wegen voorkomen.

Het cameraschild t.h.v. de parkings werd geïnstalleerd door Communithings en de digitale informatieborden door Q-lite.

App op gps of smartphone
Naast de digitale informatieborden is er ook een app waarmee je kan nagaan welke parkeerplaats voor jouw bestemming de beste ligging heeft en of die al dan niet gratis is. Zowel informatie over de parkings als over de Shop&Go-parkeerplaatsen wordt continu bijgewerkt en doorgestuurd terwijl je naar je bestemming rijdt.