Middelkerke

Personen met een handicap

Je bent houder van een parkeerkaart voor personen met een handicap:
  • Parkeer je in een blauwe zone, zowel op een voorbehouden als op een niet-voorbehouden parkeerplaats, dan kan je gratis en onbeperkt parkeren.
  • Parkeer je in een betalende zone, zowel op een voorbehouden als op een niet-voorbehouden parkeerplaats, dan betaal je het normale tarief.
  • Op Shop & Go plaatsen is er geen vrijstelling en geldt de maximale parkeertijd van 30 minuten.

Hoe een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een handicap worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

>> klik hier voor meer informatie