Sint-Niklaas

Personen met een handicap

Als houder van een parkeerkaart voor personen met een handicap kan je je voertuig gratis en onbeperkt parkeren op alle voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap op voorwaarde dat je parkeerkaart duidelijk zichtbaar achter je voorruit ligt.

Wil je daarnaast ook onbeperkt kunnen parkeren op niet-voorbehouden parkeerplaatsen in de blauwe en betalende zone, zal je je parkeerkaart moeten registreren.

Registratie van je parkeerkaart voor personen met een handicap

Houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap die in Sint-Niklaas gratis en onbeperkt willen parkeren op niet-voorbehouden parkeerplaatsen in de blauwe en betalende zone van Sint-Niklaas, moeten hun kaart registreren.

  • Je kan maximaal twee nummerplaten registreren, waarvan één op eenvoudig en één op gemotiveerd verzoek. Dit betekent dat bij de aanvraag van een 2de nummerplat je zal moeten toelichten waarom je deze wenst te laten registreren.
  • Na registratie kan je gratis en onbeperkt parkeren op alle betalende parkeerplaatsen en in de aangeduide blauwe zones van Sint-Niklaas.
  • Je ontvangt geen fysieke vergunning, controle gebeurt op basis van de nummerplaat.
Hoe registreren?

Je kan je parkeerkaart voor personen met een handicap registreren via het e-loket of in de parkeershop.

Wat heb je nodig?

  • Je parkeerkaart voor personen met een handicap
  • De nummerplaat die je wenst te laten registreren
Geldigheid

De geldigheidsdatum van de parkeerkaart voor personen met een handicap wordt opgenomen in onze databank. Zodra de kaart verlopen is, verloopt dit ook in onze databank en zal je niet langer gratis en onbeperkt kunnen parkeren in Sint-Niklaas. Indien je parkeerkaart onbepaald geldig is, vul je een einddatum naar keuze in (vb. 31/12/2099).

Opgelet!
  • Ondanks je registratie ben je nog steeds verplicht om je speciale parkeerkaart voor personen met een handicap zichtbaar vooraan in je voertuig te leggen, zowel op een voorbehouden als op een andere reguliere parkeerplaats in Sint-Niklaas -overeenkomstig artikel 17 van het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
  • Registratie van je parkeerkaart voor personen met een handicap is enkel verplicht indien je gratis en onbeperkt wil parkeren op de niet-voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap in de blauwe en betalende zone van Sint-Niklaas.
  • Een parkeerkaart voor personen met een handicap is niet geldig op parkeerplaatsen voor specifieke doelgroepen; bv. winkelparkeerplaatsen, parkeerplaatsen voor autodelen, parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen, ...

Hoe een parkeerkaart voor gehandicapten aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een handicap worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

>> klik hier voor meer informatie