Lede

Personen met een handicap

Je bent houder van een parkeerkaart voor personen met een handiap:

  • Je kan onbeperkt parkeren op voorbehouden en niet-voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap op voorwaarde dat de parkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het voertuig ligt.
  • Bij onrechtmatig gebruik of kopieën wordt na vaststelling de politie verwittigd.

Hoe een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een handicap worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

>> klik hier voor meer informatie