Halle

Bewonerskaart

Wie gedomicilieerd is in een betalende of blauwe zone van Halle of in één van de ingesloten straten binnen deze zone, kan een bewonerskaart aanvragen.

 • Een houder van een bewonerskaart kan zonder beperkingen parkeren in zijn/haar zone (bepaald bij uitreiking).
 • Een bewonerskaart is gekoppeld aan de nummerplaat van je voertuig. Zo weet de parkeerwachter of het voertuig in die zone geparkeerd mag staan.
 • Per adres kan je maximaal 2 bewonerskaarten aanvragen.

Tarieven

BewonerskaartTarief per jaar
1ste bewonerskaart € 10,00
2de bewonerskaart € 100,00

Geldigheid

 • Wie in een rode of groene zone woont, mag zijn bewonerskaart in beide zones gebruiken.
 • De blauwe zone wordt opgesplitst in twee subzones: Nederhem (onder spoorweg) en Sint-Rochus (boven spoorweg). De bewonerskaart is enkel geldig in de zone waarvoor deze is uitgereikt.
 • Wie op Sint-Rochus woont (blauwe zone), mag met zijn bewonerskaart in de volledige zone Sint-Rochus parkeren.
 • Wie op Nederhem woont (ook blauwe zone), mag met zijn bewonerskaart in de volledige zone Nederhem parkeren.

Een bewonerskaart is ook een Hallekaart

Met een Hallekaart, en dus ook met je bewonerskaart, kan je onbeperkt parkeren op parking Nederhem, in de Spoorwegstraat en op de toekomstige parking Suikerkaai (zomer 2024).

Dus... heb je recht op een bewonerskaart? Dan kan je geen Hallekaart aanvragen, maar geniet je ook van de voordelen van de Hallekaart.

Voor wie?
Vereiste documenten
Hoe aanvragen?
Hoe gebruiken?

Al wie gedomicilieerd is in de stad Halle in een straat waar betalend parkeren geldt, in een blauwe zone of in de ingesloten straten binnen deze zones (beperkt tot 2 bewonerskaarten per adres).

 • Een uitlezing van je identiteitskaart
 • Het kentekenbewijs van je voertuig - deel I
 • Indien je over een lease- of bedrijfswagen beschikt: het bewijs van je bedrijf dat jij de hoofdbestuurder bent of de statuten van je bedrijf als jij bedrijfsleider bent.
 • Indien je voertuig op naam van een andere persoon is ingeschreven: een attest van je verzekeraar waarin jij vermeld staat als medebestuurder.
 • Indien je met een vervangvoertuig rijdt: een attest van de garage waarin staat dat jij over de wagen kan beschikken.

Je bewonerskaart aanvragen, kan je makkelijk en snel via ons e-loket.

Indien je niet in de mogelijkheid bent om je bewonerskaart aan te vragen via het e-loket, kan je hiervoor terecht in onze parkeershop.

Je ontvangt geen papieren kaart, de bewonerskaart is volledig digitaal. Je hoeft dus niets achter de voorruit te leggen.

Je kan een tijdelijke bewonerskaart aanvragen als je met een vervangvoertuig rijdt. Vraag een attest in je garage dat verklaart dat je met een vervangvoertuig rijdt en vraag hiermee in de parkeershop of online via het e-loket je tijdelijke kaart aan.