Tielt

Gratis en onbeperkt parkeren

Wil je gratis en onbeperkt parkeren, maak dan gebruik van één van onderstaande parkings:

  • Parking ex-collegesite
  • Generaal Maczekplein
  • Parking Cultuurcentrum Gildhof
  • Ringlaanparking
  • Parking tussen het treinstation en de Blekerijstraat (oude goederenkoer)