Wetteren

Personen met een handicap

Als houder van een parkeerkaart voor personen met een handicap:

  • parkeer je gratis en onbeperkt in de blauwe, gele en groene zone van Wetteren
  • parkeer je gratis op alle parkeerplaatsen met beperkte parkeertijd (shop & Go-plaatsen en parkeerplaatsen in de rode zone), maar moet je wel rekening houden met de maximaal toegestane parkeerduur

Om onterechte retributies te vermijden, is het belangrijk dat je de nummerplaat van je voertuig (max. 2) registreert via het e-loket. Zo weet ook de scanwagen dat je voertuig op deze plaats gratis geparkeerd mag staan.

Bij onrechtmatig gebruik of kopieën wordt na vaststelling de politie verwittigd.

Regsitratie van je parkeerkaart voor personen met een handicap

  • Je kan maximaal twee nummerplaten registreren.
  • Je ontvangt geen fysieke vergunning. De controle gebeurt op basis van de nummerplaat.
Hoe registreren?

Je kan je parkeerkaart voor personen met een handicap registreren via het e-loket of in de parkeershop.

Wat heb je nodig?

  • Je parkeerkaart voor personen met een handicap
  • De nummerplaat/nummerplaten die je wenst te laten registreren
Geldigheid

De geldigheidsdatum van de parkeerkaart voor personen met een handicap wordt opgenomen in onze databank. Zodra de kaart verlopen is, verloopt dit ook in onze databank. Vergeet dan niet je nieuwe kaart aan te vragen bij de FOD Sociale Zekerheid en deze opnieuw te registreren via het e-loket.

Indien je parkeerkaart onbepaald geldig is, vul je een einddatum naar keuze in (vb. 31/12/2099).

Opgelet!
  • Ondanks je registratie ben je nog steeds verplicht om je speciale parkeerkaart voor personen met een handicap zichtbaar vooraan in je voertuig te leggen, zowel op een voorbehouden als op een niet-voorbehouden parkeerplaatsen.
  • Registratie van je parkeerkaart voor personen met een handicap helpt om onterechte retributies te vermijden.

Hoe je parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een handicap worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

>> klik hier voor meer informatie