Gavere

Personen met een handicap

Je bent houder van een parkeerkaart voor personen met een handicap:

  • Je kan onbeperkt parkeren op voorbehouden en niet-voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap op voorwaarde dat je parkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit van je voertuig ligt.
  • Op Shop & Go-plaatsen (max. 30 min) en op kortparkeerplaatsen (max. 1 uur) is je parkeerkaart voor personen met een handicap niet geldig en hou je je aan de vooropgestelde maximale parkeertijd.

Hoe een parkeerkaart voor gehandicapten aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een handicap worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

>> Ga naar de website van de FOD Sociale Zekerheid