Aalst

Zorgen

Zorgverleners die in Aalst werken, kunnen aanspraak maken op een parkeerabonnement voor zorgverleners.

 • Een houder van een parkeerabonnement voor zorgverleners kan gratis parkeren in de betalende zone, de blauwe zone en bewonersparkeerplaatsen in Aalst.
 • Per parkeerabonnement voor zorgverleners kan je maximaal 2 nummerplaten registreren.
 • Je gebruikt je parkeerabonnement voor zorgverleners altijd in combinatie met je parkeerschijf met een maximale parkeerduur van 1 uur.

Tarief en geldigheid

 • Je kan een parkeerabonnement voor zorgverleners verkrijgen voor € 131,00.
 • Een parkeerabonnement voor zorgverleners is 1 jaar geldig vanaf de datum van uitreiking.
Voor wie?
Vereiste documenten
Hoe aanvragen?
Hoe gebruiken?

Onderstaande zorgverleners kunnen een parkeerabonnement voor zorgverleners aanvragen:

 • huisartsen
 • thuisverplegers
 • kinesisten
 • dierenartsen
 • Een uitlezing van je identiteitskaart
 • Het kentekenbewijs van je voertuig - deel I
 • Indien je over een lease- of bedrijfsvoertuig beschikt: het document 'Permanente beschikking wagen'
 • Een 'verklaring op eer' dat je huisbezoeken doet in Aalst
 • Een bewijs van erkenning door het RIZIV (of door het RIZIV erkende zorgverlener of organisatie) of een bewijs van erkenning door de Vlaamse gemeenschap als erkende thuiszorgverlener.

Hoe je parkeerabonnement voor zorgverleners aanvragen?

 1. Verzamel de 'vereiste documenten'
 2. Vul het online aanvraagformulier in of ga langs in onze parkeershop
 • Leg je parkeerabonnement voor zorgverleners steeds goed zichtbaar achter de voorruit van je voertuig. De nummerplaat en datum moeten leesbaar zijn voor de parkeerwachter.
 • Gebruik je kaart altijd in combinatie met je parkeerschijf.