Ternat

Blauwe zone

 • Geldigheid: van maandag tot en met vrijdag (8u - 18u), uitgezonderd wettelijke feestdagen
 • Maximale parkeerduur: 3 uur, tenzij anders aangegeven op de borden
 • Wie over een geldige parkeervergunning of parkeerkaart voor gehandicapten beschikt, hoeft geen parkeerschijf voor te leggen.

Parkeerschijf niet gelegd of maximale parkeertijd overschreden?

 • Je kiest automatisch voor een retributietarief van € 15,00 per halve dag. Een dagdeel loopt steeds van 8u tot 13u en van 13u tot 18u.
 • De parkeerwachter schuift je retributiebon onder de ruitenwisser van je voertuig.
 • Je betaalt je retributie binnen de 8 dagen.
Zones voor kortparkeren

 • Geldigheid: elke kalenderdag
 • Maximale parkeertijd: 15 minuten
 • Retributietarief: € 15,00 per halve dag (8u - 13u en 13u - 18u)
 • Parkeren met je parkeerschijf doe je in de blauwe zone en in de zones voor kortparkeren die je herkent aan het verkeersbord E9a blauwe zone (met afbeelding parkeerschijf).
 • De blauwe zone kan per straat worden aangeduid of met een zonebord bij het begin van de zone. Dit zonebord zorgt ervoor dat de verkeersborden niet langs elke straat herhaald moeten worden.
 • Je parkeerschijf dient het uur van aankomst aan te geven. Je stelt de pijl in op het eerstvolgende streepje volgend op het tijdstip van aankomst.
 • Leg je parkeerschijf goed zichtbaar achter de voorruit van je voertuig.
 • Het voertuig dient de parkeerplaats uiterlijk verlaten te hebben bij het verstrijken van de toegestane parkeerperiode. Standaard is dat 3 uur, tenzij de borden anders aangeven.