Bornem

30 minuten gratis parkeren

Je kan 1 keer per dag en per nummerplaat een gratis parkeerticket nemen. Daarmee parkeer je 30 minuten gratis in de betalende zone. En dat is handig als je bijvoorbeeld even bij de apotheek of bakker binnenspringt.

Hoe?

Ga naar de parkeerautomaat, voer je nummerplaat in en neem een gratis parkeerticket. Leg het ticket vervolgens duidelijk zichtbaar achter de voorruit van je voertuig.

Wens je nadien alsnog langer te parkeren, dan kan je een parkeerticket kopen aan het normale tarief.