Bornem

Contact

Kreeg je een retributie in Bornem?

Mogen we je dan vriendelijk vragen het verschuldigde bedrag, met vermelding van het referentienummer/parkeerbiljet als gestructureerde mededeling, te voldoen op het rekeningnummer BE83 7340 1474 4615.