Genk

Personen met een handicap

Als houder van een parkeerkaart voor personen met een handicap kan je je voertuig gratis en onbeperkt parkeren op alle voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap op voorwaarde dat je parkeerkaart duidelijk zichtbaar achter je voorruit ligt.

Wil je daarnaast ook onbeperkt kunnen parkeren in de betalende zone, zal je je parkeerkaart moeten registreren.

Registratie van je parkeerkaart voor personen met een handicap

Houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap die in Genk gratis en onbeperkt willen parkeren op betalende parkeerplaatsen, moeten hun kaart registreren.

  • Je kan maximaal twee nummerplaten registreren. Hiervoor dien je twee aparte aanvragen in te dienen.
  • Na registratie kan je gratis en onbeperkt parkeren op alle betalende parkeerplaatsen en in de aangeduide blauwe zones van Genk.
  • Je ontvangt geen fysieke vergunning, controle gebeurt op basis van de nummerplaat.
Hoe registreren?

Je kan je parkeerkaart voor personen met een handicap registreren via het e-loket, ofwel in onze parkeershop.

Wat heb je nodig?

  • Je identiteitskaart
  • Je parkeerkaart voor personen met een handicap (voor- en achterkant)
  • Je nummerplaat (max. twee)
Geldigheid
  • Je registratie is drie jaar geldig.
  • De geldigheidsdatum van de parkeerkaart voor personen met een handicap wordt opgenomen in onze databank. Zodra de kaart verlopen is, verloopt dit ook in onze databank en zal je niet langer gratis en onbeperkt kunnen parkeren in Genk. Indien je parkeerkaart onbepaald geldig is, vul je een einddatum naar keuze in (vb. 31/12/2099).
Opgelet!


  • Parkeer je op een voorbehouden plaats voor personen met een handicap, dan ben je nog steeds verplicht om je parkeerkaart voor personen met een handicap (de blauwe kaart) zichtbaar vooraan in je voertuig te leggen - overeenkomstig artikel 17 van het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
  • Registratie van je parkeerkaart voor personen met een handicap is enkel verplicht indien je gratis en onbeperkt wil parkeren in de betalende zone op parkeerplaatsen niet-voorbehouden voor personen met een handicap.

Hoe een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een handicap worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid. Aanvragen kan je:

Parkeerkaart personen met een handicap