Genk

Gratis parkeren

In Genk kan je een uur gratis parkeren door aan de parkeerautomaat in de rode en de paarse zone een ticket te nemen.

  • Je kan ze 1 keer per dag, per nummerplaat en per betaalzone een gratis ticket van 1 uur nemen.
  • De Vennestraat, Stalenstraat en de Hoevenzavellaan vormen echter 3 aparte handelsstraten binnen de paarse zone. In elk van deze straten kan je per dag en per nummerplaat één uur gratis parkeren.