Genk

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? We helpen je met plezier verder.
Neem zeker ook eens een kijkje in onze 'veelgestelde vragen'. Vaak kan je daar al een antwoord vinden op je vraag.

Vaak gestelde vragen over parkeren in Genk

Hoe gebeurt de controle?
De controle gebeurt voornamelijk met de scanwagen. Deze is uitgerust met camera’s en rijdt dagelijks rond. Via nummerplaatherkenning met een camera en jouw registratie van je nummerplaat in de parkeerdatabank (via de parkeerautomaat, een applicatie of een sms) weet het systeem of je wagen geldig geparkeerd is. De scanwagen rijdt regelmatig rond in elke betaalzone en in de blauwe zones.

Op de Fruitmarkt én op de parking langs het stadhuis (blauwe zone) registreren vaste camera’s de geldigheid van je parkeersessie.

Op plaatsen waar niet met een camera kan gewerkt worden, doen parkeerwachters regelmatige controles.

In blauwe zones doet de scanwagen twee controlerondes waarbij telkens de nummerplaten worden gescand. De vaststellingen van beide rondes worden onderling vergeleken (op basis van nummerplaat en GPS-coördinaten). Indien blijkt dat eenzelfde voertuig zich tijdens de 2de ronde, na de toegelaten parkeerduur, nog steeds op dezelfde plaats bevindt (en bij validatie blijkt dat het voertuig niet over een geldig parkeerrecht beschikt, zoals bv. een bewonerskaart) volgt een retributie van € 20,00.

De parkeerschijf doordraaien, werkt dus niet meer. Wanneer je je na de toegelaten parkeerduur verplaatst in een blauwe zone, of naar een andere blauwe zone, kan je opnieuw gebruik maken van de aldaar geldende parkeerduur. De uitzondering hierop is de parking blauwe zone aan het stadhuis. Hier dien je de parking na 30 minuten helemaal te verlaten. Op die manier behouden we er een hoge circulatie en plaats voor iedereen.

Waar kan ik terecht met vragen over het parkeerbeleid?
Optimal Parking Control (OPC) voert voor stad Genk het parkeerbeleid uit.
Je kunt bij ons terecht met vragen over je parkeerretributie, over parkeren in Genk, en met al je andere vragen die met parkeren in Genk te maken hebben. Je kan langskomen in de shop, contact nemen via het e-loket of telefoneren op het nummer 089/50 47 40.

Hoe zit het met privacy en GDPR met betrekking tot de bijgehouden data?
Optimal Parking Control (OPC) past de strikte regels op de privacy toe conform de GDPR. Voor alle juiste informatie omtrent het behandelen en bewaren van privé-gegevens onder de GDPR-wetgeving kan je hier terecht.

Hoe lang kan ik waar staan tegen welke prijs?
In Genk zijn er 3 zones (rood, paars en geel) waar je betalend kan parkeren. Alle informatie vind je hier.

Als ik mijn parkeertijd betalend wil verlengen, kan dat ook met minuten?
Neen, het betalend parkeren loopt per blok van 30 minuten. Je betaalt dus altijd voor een volledig half uur. Dit geldt voor elke vorm van betalen: via de automaat, via de app en via sms.

Hoeveel tijd heb ik om mijn nummerplaat te registreren?
Eenmaal geparkeerd heb je 15 minuten tijd om je te registreren en je parkeersessie te starten (via de automaat, via de apps of via sms). Je parkeert je wagen, en ook al komt de scanwagen na 5 minuten voorbij, dan nog krijg je geen retributie als je je binnen de 15 minuten registreert. Opgelet, je dient je parkeersessie ten allen tijde te registreren.

Kan ik betalen via een app?
Je kan betalen via de app 4411.

Krijg ik per 24 uur in iedere zone een gratis sessie?
In de betaalzones Genk-centrum, Vennestraat, Stalenstraat en Hoevenzavellaan krijg je per nummerplaat per dag 1 parkeersessie van 1 uur gratis. Je kan bijvoorbeeld in de voormiddag een uur parkeren in de Vennestraat, ’s middags een uur in Genk-centrum en in de namiddag een uur in de Stalenstraat, en dat allemaal gratis. Vergeet niet in elke zone steeds (opnieuw) jouw nummerplaat te registreren.

In de zone Genk station en Bokrijk station kan je enkel per volledige dag betalen (5 euro). Hier is geen gratis uur mogelijk.

Is de gratis parkeersessie van een uur opdeelbaar?
Heb je geen volledig uur gratis geparkeerd? Dan kan je het resterende saldo niet meenemen naar een volgende parkeersessie later die dag. (Je kan dus niet een half uur in de voormiddag en een half uur in de namiddag gratis parkeren in dezelfde zone.) Eens de gratis parkeertijd opgebruikt is, betaal je het normale tarief.

Kan ik binnen mijn toegekende gratis parkeersessie mijn auto verplaatsen binnen dezelfde zone?
Ja, dat kan. Binnen de gratis sessie mag je je wagen verplaatsen binnen dezelfde zone. Je stopt bijvoorbeeld 20 minuten op de Fruitmarkt en geeft daar je nummerplaat in op de automaat. Je kan dan doorrijden naar de Dieplaan en ook daar nog 20 minuten gratis parkeren. Dat is geen probleem zolang je ervoor zorgt dat je tegen het einde van het uur vertrokken bent, of betaalt voor een half uur extra parkeren.

Opgelet, indien je werkt met een app of via sms mag je jouw parkeersessie niet stopzetten om van deze regeling te genieten. Jouw sessie die je gestart hebt binnen één parkeerzone, is geldig voor deze hele zone.

Je mag maximaal anderhalf uur aaneengesloten parkeren in de betaalzone. Na het gratis uur kan je dus voor een half uur extra betalend parkeren.

Waar kan ik terecht met vragen over mijn retributie?
Als je vragen hebt over een ontvangen retributie kan je dit melden via het e-loket. Vragen over retributies via e-mail worden niet beantwoord.

Ik heb een handicap en ben houder van een parkeerkaart voor personen met een handicap. Wat betekent dit parkeerbeleid voor mij?
Met een parkeerkaart voor personen met een handicap kan je gratis en onbeperkt parkeren op voorbehouden parkeerplaatsen, op voorwaarde dat de parkeerkaart correct voorligt. Indien je onbeperkt in de betalende zone wil parkeren, zal je je parkeerkaart moeten registreren. Let op: je moet dan nog steeds je parkeerkaart voor personen met een handicap duidelijk zichtbaar achter de voorruit van je voertuig plaatsen.

Alle informatie vind je hier.

Ik ben hulpverlener. Wat betekent dit parkeerbeleid voor mij?
Als hulpverlener kan je onbeperkt en gratis parkeren op alle parkeerplaatsen voorzien voor hulpverleners. Wil je van alle reguliere betalende parkeerplaatsen gebruik kunnen maken als hulpverlener? Dan kan je een hulpverlenersvergunning aanvragen.

We onderscheiden drie categorieën:

  • Hulpverleners erkend door het RIZIV (Artsen, verpleegkundigen, kinesisten)
  • Hulpverleners die onder Gezinszorg vallen: familiehulp, I-mens ,OTV Homecare en Wit Gele kruis
  • Andere bijzondere zorg-en hulpverlenersorganisaties die niet onder bovenstaande categorieën vallen, maar wel een goedkeuring ontvingen van het schepencollege

Alle informatie vind je hier.

Hoe kom ik in aanmerking voor een werknemersvergunning?
Werknemers in Genk kunnen een werknemersvergunning aanvragen. Een werknemersvergunning geeft je het recht om zonder beperkingen in de desbetreffende zone te parkeren. Je hoeft dan geen parkeerticket te nemen.

Kan ik een bewonerskaart aanvragen?
Gedomicilieerde inwoners van Genk kunnen per domicilieadres maximaal 2 vergunningen aanvragen. Je domicilieadres bepaalt welke bewonerskaart je kan aankopen.

Hoe werken de parkeerautomaten?
Je volgt stap voor stap de instructies op het scherm. Let er op dat je de nummerplaat correct intypt. Een nieuwe nummerplaat bestaat uit 7 tekens (vb. 1ABC123). Spaties en streepjes moet je niet ingeven. Nadat je je nummerplaat hebt ingegeven, moet je nog bevestigen. Na bevestiging, krijg je een automatisch bericht 'neem je parkeerticket'.

Heb je toch een fout gemaakt bij het intikken van de nummerplaat en krijg je een retributie dan kan je dit melden (via het e-loket, telefonisch of via een persoonlijk bezoek aan de shop) en kan je retributie eenmalig geannuleerd worden.

Hoe je de parkeerautomaat precies gebruikt, kan je in onderstaande video bekijken.