Leuven

Personen met een handicap

Je bent houder van een parkeerkaart voor personen met een handicap:

  • Je kan gratis en onbeperkt parkeren op alle reguliere parkeerplaatsen of op één van de gemarkeerde parkeerplaatsen voor personen met een handicap in de blauwe of betalende zone op voorwaarde dat je parkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit van je voertuig ligt.
  • Bij onrechtmatig gebruik of kopieën wordt na vaststelling de politie verwittigd.

Waar mag je niet parkeren?

De parkeerkaart voor personen met een handicap geldt niet op:

  • Parkeerplaatsen voorbehouden voor houders van een gemeentelijke parkeerkaart (bv. voor bewoners, autodelers en zorgverstrekkers. Die parkeerplaatsen zijn aangeduid met een blauw verkeersbord met letter 'P' en onderbord 'Parkeerkaart'
  • Parkeerplaatsen voorbehouden voor autodelen
  • Parkeerplaatsen voor een ander voertuig (bv. voor taxi's, politie, bussen, (lichte) vracht als je niet met een (lichte) vrachtwagen rijdt.
  • Plaatsen met een parkeerverbod

Hoe een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een handicap worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

>> klik hier voor meer informatie