Leuven

15 minuten gratis parkeren

Met een gratis parkeerticket parkeer je 15 minuten gratis in de betalende zone. En dat is handig als je bijvoorbeeld even bij de apotheek of bakker binnenspringt.

Wat moet je weten?
  • Voor elke nummerplaat is het aantal gratis parkeersessies beperkt tot 2 afzonderlijke parkeersessies per kalenderdag.
  • Dit systeem mag niet ononderbroken gebruikt worden voor eenzelfde parkeerplaats. Er dient een minimale onderbreking (wachttermijn) van één uur in acht genomen te worden na het verstrijken van de eerste gratis parkeersessie.
Hoe vraag je je gratis parkeerticket aan?

Na registratie van je nummerplaat, kan je kiezen voor een gratis of betalende sessie.

Opgelet! Deze optie krijg je niet als:

  • je het 'wachtuurtje' tussen twee sessie niet gerespecteerd hebt
  • je een derde gratis sessie probeert op de starten op eenzelfde dag