Leuven

Blauwe zone

 • Geldigheid: van maandag tot en met zaterdag (9u - 18u), uitgezonderd wettelijke feestdagen en 11 juli
 • Maximale parkeerduur: 2 uur, tenzij anders aangegeven op de borde
 • Je hoeft geen parkeerschijf te leggen wanneer:
  • je beschikt over een geldige parkeervergunning of parkeerkaart voor personen met een handicap en deze duidelijk zichtbaar achter de voorruit van je voertuig legt.
  • je voertuig geparkeerd staat op de inrit van jouw eigendom en het inschrijvingsteken van je voertuig leesbaar aangebracht is op de inrit.

Parkeerschijf niet gelegd of de maximale parkeertijd overschreden?

 • Plaats je geen parkeerschijf, een ongeldige parkeerschijf of plaats je je parkeerschijf niet op een correcte manier, dan kies je automatisch voor een retributietarief van € 30,00 per dag.
 • De parkeerwachter schuift je retributiebon onder de ruitenwisser van je voertuig.
 • Je betaalt deze retributie binnen de 8 dagen.
 • Parkeren met je parkeerschijf doe je in de blauwe zone die je herkent aan het verkeersbord E9a blauwe zone (met afbeelding parkeerschijf).
 • De blauwe zone kan per straat worden aangeduid of met een zonebord bij het begin van de zone. Dit zonebord zorgt ervoor dat de verkeersborden niet langs elke straat herhaald moeten worden.
 • Je parkeerschijf dient het uur van aankomst aan te geven. Je stelt de pijl in op het eerstvolgende streepje volgend op het tijdstip van aankomst.
 • Leg je parkeerschijf goed zichtbaar achter de voorruit van je voertuig.
 • Het voertuig dient de parkeerplaats uiterlijk verlaten te hebben bij het verstrijken van de toegestane parkeerperiode. Standaard is dat 2 uur, tenzij de borden anders aangeven.